Co to jest etyka biznesu?

Czym jest etyka biznesu? Jak Amway ją realizuje?

W Amway doskonale rozumiemy zasady etycznego biznesu. Ich stosowanie zapoczątkowali założyciele firmy Jay Van Andel i Rich DeVos. Firma została zbudowana w oparciu o Zasady Założycieli.

Rodzina, Nadzieja, Nagroda i Wolność.

Wszystkie podejmowane działania są zgodne z wartościami: współpracy, rzetelności, wartości osobistej, osiągnięć, odpowiedzialności osobistej i wolnego rynku. Amway współpracuje z rządami, stowarzyszeniami konsumentów i przedstawicielami branży sprzedawców w celu wyznaczania norm etycznych dla branży sprzedaży bezpośredniej na całym świecie.

Najważniejsze dla firmy jest to jak traktuje ludzi z którymi współpracuje przeczytaj tutaj Poznaj swojego Kontrahenta.

1: Oferuje wszystkim takie same możliwości biznesowe dotyczące rozwoju zawodowego, które sprawdziły się w milionach przypadków na całym świecie – i sprawdzają się już od ponad 50 lat. Amway to firma warta wiele miliardów dolarów, która dzięki swojej elastyczności pozwala osiągnąć równowagę między potrzebami finansowymi i osobistymi, a przy tym umożliwia pracę w domu.

2: Jedną z najważniejszych  kwestii  Firmy Amway jest to, aby Przedsiębiorcy Amway otrzymywali odpowiednie premie i prowizje na czas.

3: Nowi Przedsiębiorcy Amway mogą zwrócić swój Zestaw Początkowy w ciągu 6 miesięcy i otrzymać zwrot pieniędzy

4: Każdemu Firma oferuje takie same możliwości – niezależnie od pochodzenia, przekonań religijnych, rasy, wieku i płci.

5: Wszystkich pracowników i Przedsiębiorców Amway obowiązują takie same zasady, niezależnie od szczebla lub poziomu kwalifikacji.

6:  Firma Amway oferuje atrakcyjne dla klientów produkty wysokiej jakości.  Aby pomóc w sprzedaży produktów, w ramach Amway Academy zapewnia dostęp do wyczerpujących materiałów szkoleniowych na temat produktów i technik sprzedaży.

Kampania-wartości-Amway

7: Ochrona danych to kolejna kwestia, na którą Amway zwraca dużą uwagę. Działy IT, finansów i kadr oraz dział ds. ochrony danych współpracują w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Przedsiębiorców i pracowników.

Dlaczego konsumenci mogą ufać Amway?

Produkty firmy Amway odznaczają się wysoką jakością, są przydatne i bezpieczne. Zatrudniają ponad 900 naukowców, inżynierów i techników na całym świecie i posiadają 65 laboratoriów badawczo-rozwojowych dbających o jakość wytwarzanych produktów. Opracowując produkty i możliwości biznesowe, przestrzegają wszystkich obowiązujących regulacji. Często wiąże się to z koniecznością zmiany receptury produktu ze względu na wymagania obowiązujące w danym kraju. Współpracują z niezależnymi instytutami i zatrudniają osoby angażujące się w sprawdzanie jakości każdego sprzedawanego produktu.

Firma Amway minimalizuje ingerencję w środowisko naturalne. Korzysta  z energii wiatrowej, odpady poddawane są recyklingowi, ograniczają również zużycie wody.  Kampania na rzecz dzieci Amway™ One by One do tej pory  pomogła milionom dzieci, przekazując 190 milionów USD na rzecz różnych akcji charytatywnych dotyczących dzieci.

Różnorodność w jedności.

Przedsiębiorcy Amway pochodzą z różnych zakątków świata, ale łączą ich wspólne wartości Amway.

Rzetelność.

Rzetelność ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Robimy to, co jest słuszne – nie ograniczamy się do tego, co działa. Sukces Amway mierzymy nie tylko wynikami ekonomicznymi, ale także szacunkiem i zaufaniem, którym jesteśmy obdarzani.

Zasady wolnego rynku.

Jesteśmy dumnymi orędownikami wolności i przedsiębiorczości. Historia pokazuje, że rozwój ekonomiczny jest najbardziej intensywny na wolnym rynku.

Osobista odpowiedzialność.

Każda osoba jest odpowiedzialna za realizowanie własnych celów oraz skoncentrowanie wszystkich swoich wysiłków na pomaganiu w osiąganiu celów firmy lub zespołu. Wspierając rozwój innych, umożliwiamy osiągnięcie osobistego i wspólnego sukcesu. Spoczywa na nas również odpowiedzialność bycia dobrym obywatelem w społecznościach w miejscu zamieszkania i pracy. Wiemy, że każda osoba jest inna. Wszyscy zasługują na szacunek i uczciwe traktowanie oraz możliwość wykorzystania własnego potencjału w pełni.