Etyka biznesu

Prowadzenie biznesu w odpowiedni sposób czyli etyka biznesu

Czym jest etyka biznesu? Jak Amway ją realizuje?

W Amway doskonale rozumiemy zasady etycznego biznesu. Ich stosowanie zapoczątkowali założyciele firmy Jay Van Andel i Rich DeVos. Firma została zbudowana w oparciu o Zasady Założycieli.

Rodzina, Nadzieja, Nagroda i Wolność.

Wszystkie podejmowane działania są zgodne z wartościami: współpracy, rzetelności, wartości osobistej, osiągnięć, odpowiedzialności osobistej i wolnego rynku. Amway współpracuje z rządami, stowarzyszeniami konsumentów i przedstawicielami branży sprzedawców w celu wyznaczania norm etycznych dla branży sprzedaży bezpośredniej na całym świecie.

Dlaczego Przedsiębiorcy mogą ufać Amway?

Najważniejsze dla firmy jest to jak traktuje ludzi z którymi współpracuje przeczytaj tutaj Poznajswojegokontrahenta_final

1: Oferujemy wszystkim takie same możliwości biznesowe dotyczące rozwoju zawodowego, które sprawdziły się w milionach przypadków na całym świecie – i sprawdzają się już od ponad 50 lat. Amway to firma warta wiele miliardów dolarów, która dzięki swojej elastyczności pozwala osiągnąć równowagę między potrzebami finansowymi i osobistymi, a przy tym umożliwia pracę w domu.

2: Jedną z najważniejszych dla nas kwestii jest to, aby Przedsiębiorcy Amway otrzymywali odpowiednie premie i prowizje na czas.

3: Nowi Przedsiębiorcy Amway mogą zwrócić swój Zestaw Początkowy w ciągu 6 miesięcy i otrzymać zwrot pieniędzy

4: Każdemu oferujemy takie same możliwości – niezależnie od pochodzenia, przekonań religijnych, rasy, wieku i płci.

5: Wszystkich pracowników i Przedsiębiorców Amway obowiązują takie same zasady, niezależnie od szczebla lub poziomu kwalifikacji. Nasze zasady postępowania to wytyczne pozwalające zapewnić zgodność naszej pracy z naszymi wartościami i etyczność wszystkich biznesów Amway prowadzonych przez Przedsiębiorców na całym świecie.

6: Oferujemy atrakcyjne dla klientów produkty wysokiej jakości.

7: Aby pomóc w sprzedaży produktów, w ramach Amway Academy zapewniamy dostęp do wyczerpujących materiałów szkoleniowych na temat produktów i technik sprzedaży.

Kampania-wartości-Amway

Ochrona danych to kolejna kwestia, na którą Amway zwraca dużą uwagę.

Nasze działy IT, finansów i kadr oraz dział ds. ochrony danych współpracują w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Przedsiębiorców i pracowników.

Dlaczego konsumenci mogą ufać Amway?

Produkty firmy Amway odznaczają się wysoką jakością, są przydatne i bezpieczne. Zatrudniają ponad 900 naukowców, inżynierów i techników na całym świecie i posiadają 65 laboratoriów badawczo-rozwojowych dbających o jakość wytwarzanych produktów. Opracowując produkty i możliwości biznesowe, przestrzegają wszystkich obowiązujących regulacji. Często wiąże się to z koniecznością zmiany receptury produktu ze względu na wymagania obowiązujące w danym kraju. Współpracują z niezależnymi instytutami i zatrudniają osoby angażujące się w sprawdzanie jakości każdego sprzedawanego przez nas produktu.

Kolejnym ważnym dla klientów aspektem jest gwarancja satysfakcji oferowana przez Amway.

Zgodnie z którą klient niezadowolony z zakupionego produktu może go oddać i otrzymać zwrot pełnej wydanej kwoty – nawet jeśli produkt był używany.

Od dostawców wymagają również przestrzegania przepisów prawa pracy i standardów dotyczących etycznego postępowania.

Na farmach w Amerykach Łacińskiej i Północnej, na których uprawiają rośliny wykorzystywane do produkcji suplementów diety, przestrzega się zasad zrównoważonego rolnictwa. Dbają także o prawidłowe oznaczenie produktów co jest niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa ich stosowania. Firma Amway kategorycznie sprzeciwia się prowadzeniu testów na zwierzętach – od wielu lat pracuje nad innymi metodami prowadzenia badań.

Zakłady produkcyjne Amway działają w sposób mający zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne.

Korzystają więc z energii wiatrowej, odpady poddawane są recyklingowi, ograniczają też zużycie wody. Dwa lata temu niektóre produkty dla domu zaczęto produkować w Europie, aby wyeliminować konieczność przewożenia ich przez ocean i związany z tym wpływ na środowisko. To tylko kilka przykładów działań firmy Amway w tym zakresie.

Ponadto Amway wspiera społeczności, wśród których prowadzi działalność od czasu założenia firmy w 1959 roku.

W ubiegłym roku kampania na rzecz dzieci Amway™ One by One świętowała dziesiątą rocznicę założenia. Do tej pory kampania pomogła milionom dzieci, przekazując 190 milionów USD na rzecz różnych akcji charytatywnych dotyczących dzieci.

Czym dla pracowników Amway jest etyczne postępowanie ?

„Według mnie najważniejsze jest to, jak traktujemy naszych ludzi: Przedsiębiorców Amway, potencjalnych Przedsiębiorców, pracowników, klientów, osoby przychodzące na rozmowę o pracę, dostawców lub gości naszego centrum. Chcę dopilnować, aby czuli się szanowani i wiedzieli, że dokładamy wszelkich starań, aby wszystko poszło jak najlepiej. Spośród wartości Amway dla mnie najważniejsze są wartość osobista i rzetelność. ” pracownik Amway

Różnorodność w jedności.

Przedsiębiorcy Amway pochodzą z różnych zakątków świata, ale łączą ich wspólne wartości Amway.

Rzetelność.

Rzetelność ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Robimy to, co jest słuszne – nie ograniczamy się do tego, co działa. Sukces Amway mierzymy nie tylko wynikami ekonomicznymi, ale także szacunkiem i zaufaniem, którymi jesteśmy obdarzani.

Zasady wolnego rynku.

Jesteśmy dumnymi orędownikami wolności i przedsiębiorczości. Historia pokazuje, że rozwój ekonomiczny jest najbardziej intensywny na wolnym rynku.

Osobista odpowiedzialność.

Każda osoba jest odpowiedzialna za realizowanie własnych celów oraz skoncentrowanie wszystkich swoich wysiłków na pomaganiu w osiąganiu celów firmy lub zespołu. Wspierając rozwój innych, umożliwiamy osiągnięcie osobistego i wspólnego sukcesu. Spoczywa na nas również odpowiedzialność bycia dobrym obywatelem w społecznościach w miejscu zamieszkania i pracy.

Zostań-ekspertem-Amway

Wartość osobista i współpraca.

Wiemy, że każda osoba jest inna. Wszyscy zasługują na szacunek i uczciwe traktowanie oraz możliwość wykorzystania własnego potencjału w pełni.

Firma Amway powstała w oparciu o zasadę współpracy – kierowała się nią od samego początku.

Współpraca między rodzinami założycieli, pracownikami, przedsiębiorcami to nasz najcenniejszy skarb. Zawsze staramy się postępować zgodnie z długoterminowym interesem naszych partnerów oraz w sposób zwiększający zaufanie i pewność.

Osiągnięcia

Jesteśmy budowniczymi i pomocnikami. Chcemy osiągnąć doskonałość w każdym zadaniu, którego się podejmujemy. Koncentrujemy się na stałej poprawie, rozwoju i osiąganiu celów indywidualnych oraz grupowych. Przewidujemy nadchodzące zmiany, szybko na nie reagujemy, podejmujemy działania mające wypełnić zadanie i uczymy się na podstawie naszych doświadczeń. Wspieramy kreatywność i innowacyjność.

Masz-pytania?                           Nowy-temat-ikona