Model współczesnego przedsiębiorcy

 

Model współczesnego przedsiębiorcy

Europejczycy zgodnie twierdzą, że obecny model przedsiębiorcy opiera się na podejmowaniu przez niego bardziej samodzielnych decyzji.

Model-współczesnego-przedsiebiorcy

 

Decyzje te związane są głównie z pracą (45%), mają odwagę aby korzystać z nowych rozwiązań (45%) i mogą w bardziej elastyczny sposób zarządzać swoim czasem (40%).
„Wydajna praca już nie wystarcza" - powiedział Michael Meissner. „Mobilność, elastyczność i zaangażowanie w ciągłą naukę to niektóre cechy pracowników przyszłości - to również cechy przypisywane przedsiębiorcom."

Wyniki badania wskazują na ogromny potencjał związany z działalnością w Europie.

Ludzie chcą korzystać z opcji samozatrudnienia. Napotykają jednak na trudności takie jak brak umiejętności biznesowych. Nie wiedzą czy ich pomysły się sprawdzą i nie posiadają kapitału początkowego potrzebnego na start.W takiej sytuacji sprawdza się marketing sieciowy.

Jest to sprawdzony model biznesowy wymagający niewielkich inwestycji. W trakcie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości tematem numer jeden na całym świecie był biznes – wolna przedsiębiorczość.

Najważniejsze wnioski płynące z raportu. Wśród ankietowanych Europejczyków z 16 krajów:

• 69% ma pozytywny stosunek do samozatrudnienia
• Duńczycy są do niego najbardziej pozytywnie nastawieni
• 50% Greków uwzględnia możliwość założenia własnego biznesu
• potencjał związany z samozatrudnieniem utrzymuje się na stałym poziom
- Trzech na czterech respondentów (78%) szacuje, że za dziesięć lat przedsiębiorczość będzie miała takie samo lub większe znaczenie niż obecnie.

Najbardziej pozytywny stosunek do samozatrudnienia mają Duńczycy (85%).

Na drugim miejscu znajdują się Francuzi (77%), a na trzecim Brytyjczycy (75%). Jednak to w Grecji potencjał z tym związany jest największy - 50% osób uważa, że samozatrudnienie umożliwia powrót na rynek pracy lub jest alternatywą dla bezrobocia.

Średnia europejska wynosi 22%. „Przedsiębiorczość ma coraz większy wpływ na europejskie gospodarki" Umożliwianie dyskusji i wspomaganie przedsiębiorczości wpływa na rozwój gospodarczy." W raporcie wyraźnie widoczny jest wpływ kryzysu ekonomicznego: 79% Greków i 59% Hiszpanów twierdzi, że niepewna sytuacja ekonomiczna to przeszkoda stojąca na drodze do samozatrudnienia. Dla Greków kolejnymi pod względem znaczenia przeszkodami są brak kapitału początkowego (74%) i brak pomocy finansowej oferowanej przez państwo (62%).

Masz-pytania? Nowy-temat-ikona