Na naszej stronie możesz zostać poproszony o podanie następujących danych :

1. Imię i nazwisko oraz pełen adres zamieszkania, telefon – w celach rejestracyjnych lub też realizacji wysyłki zamówionych przez Ciebie towarów, dane adresowe nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych. Cel pobierania danych przy zapisie na newsletter to wysyłanie informacji na adres email

Użytkownikowi, który zapisał się na newsletter i wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji, a także przetwarzanie i przetrzymywanie danych osobowych w postaci adresu email na czas nie określony lub gdy Użytkownik będzie chciał wypisać się z newslettera lub aby jego dane był usunięte z bazy mailingowej.

2. Amserwis.com.pl może wysyłać do użytkowników, którzy dobrowolnie zapisali się na newsletter wiadomości na ich adres e-mail. Na adres email użytkownika możemy wysłać od 1 do 2 wiadomości marketingowych miesięcznie. Amserwis ma także prawo wysyłać wiadomości o charakterze komercyjnym o ile Użytkownik wyraził taką zgodę. Dane nie będą przenoszone.

3. Nasza strona wykorzystuje technologię Google Analytics, która pozwala nam na badanie najbardziej korzystnych dla użytkowników serwisu kierunków rozwoju.

4. Każdy użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia danych umieszczonych podczas zapisu na newsletter lub w innych formularzach kontaktowych występujących w serwisie

5. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Amserwis.com.pl ma prawo udostępnić zgromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

6. Każdy użytkownik naszego serwisu ma możliwość wglądu do przechowywanych przez nas swoich danych osobowych.

7. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy. W tym celu należy wysłać stosowne żądanie na adres elektroniczny firmy.

8. Dane przechowywane w systemach i bazach danych używanych przez Amserwis.com.pl są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Wyraz sprzeciwu, odmowa dalszego otrzymywania informacji mailingowych odbywa się po przez kontakt mailowy amserwis@amserwis.com.pl lub telefoniczny z administratorem strony, wydawane jest oświadczenie przez administratora strony o usunięciu tych danych.

10. Wszyscy Użytkownicy Amserwis.com.pl mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Amserwis.com.pl pod adresem mailowym: amserwis@amserwis.com.pl