Edukacja a duch przedsiębiorczości

Być może nikt z nas nie chce mieć własnej firmy ale mimo to każdy  wciąż odczuwa gdzieś głęboko obecność ducha przedsiębiorczości poruszającego nasze serce. To bardzo dobrze, już możemy sobie pogratulować!  Wiele osób sądzi, że duch przedsiębiorczości dotyczy tylko biznesmenów, osób mających własne firmy, że zamiera on lub przynajmniej słabnie, gdy pracujemy dla kogoś.

Edukacja-a-duch-przedsiebiorczosci

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad samo zatrudnieniem?

Ostatnie prognozy wskazują, że licz­ba osób pracujących w domu zaczyna rosnąć w fenomenalnym stopniu. Przewiduje się, że w niedługiej przyszłości gospodarstwa domowe będą posiadały własne domowe biura. Coraz częściej ludzie, którzy borykają się z brakiem pracy na rynku decydują się na samo zatrudnienie.. Nawet ci, którzy boją się ryzyka związanego z rozpoczęciem nowego biznesu mogą teraz spróbować swoich sił w marketingu sieciowym.

Istnieje bardzo wiele zalet tej formy biznes.

Nienormo­wany czas pracy, elastyczne godziny, jeden adres, bliskość dzieci i wszystkie wygody domu. Jednakże, efektywne pro­wadzenie domowego biura wymaga starannego zarządza­nia czasem i dokładnego planowania.

Edukacja na każdym etapie rozwoju.

Bez względu co dzisiaj robisz, lub co będziesz robił w przyszłości musiałeś posiąść wiedzę na ten temat. Edukacja jest kluczem do osobistego rozwoju. Nie zawsze jednak otwiera drzwi do niezależności finansowej. Wielu ludzi ma mnóstwo fakultetów a nijak nie przekłada się to na ich zarobki. Edukacja to nie tylko wiedza teoretyczna, to przede wszystkim umiejętność wykorzystania swojej wiedzy w poszukiwaniu nowych możliwości, przyglądanie się zmianom na świecie i reagowanie na te zmiany.

Edukacja a  nowe tendencji.

Upowszechnienie się smartfonów, dostępu do Internetu i innych technologii cyfrowych zmieniło sposób, w jaki funkcjonuje rynek pracy. Doprowadziło też do wykształcenia się sektora, w którym najbardziej liczy się wygoda i szybkość.

Niepewna sytuacja gospodarcza  skłoniła ludzi do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu. Niektórzy zastanawiają się, czy jedna praca lub jedna umiejętność wystarczą.  Ponadto przedstawiciele pokolenia Y, nie są usatysfakcjonowani pracą etatową, bo jak sami twierdzą zamyka im ona możliwość awansu finansowego. W naturalny więc sposób zaczynają poszukiwać alternatywnych rozwiązań.

Niepewność finansowa i niezadowolenie z tradycyjnych form zatrudnienia mają też swoje dobre strony. Powoli zmienia się definicja sukcesu – coraz bardziej zaczyna się liczyć niezależność, którą umożliwia marketing sieciowy

Zmiana sposobu edukacji

Od wielu lat różne instytucje edukacyjne oraz środowiska biznesu, wprowadzają do szkół w Polsce programy z zakresu ekonomii biznesu i przedsię­biorczości.  Mimo to nie widać przełożenia tej wiedzy w praktyce.

Wadą naszego szkolnictwa i to zarówno średniego jak i często wyższego – jeśli nie ma ono jakiegoś ukierunkowania ekonomicznego – jest to, że młodych ludzi uczy się teorii podręcznikowych i wzorów, natomiast nie uczy się ich  działania w rzeczywistych warunkach. Propagując wolną przedsiębiorczość należy rozwijać w młodych ludziach cechy potrzebne do tego by stać się człowiekiem przedsiębior­czym. Cechy te to wytrwałość, umiejętność radzenia sobie z problemami, wiara w siebie czy też umiejętność pracy zespołowej.

Warto dziś pomyśleć o zaszczepieniu w młodych ludziach umiejętności związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Przyszłość bowiem należy do wolnej przedsiębiorczości. W ten sposób funkcjonuje już ponad 60%  firm na świecie – małych, jednoosobowych i dużych korporacji.

Edukacja kluczem do samorozwoju.

Nic jednak nie stanie się bez Twojego udziału. Uczymy się wszyscy wiele lat. Często to po prostu wynik tradycji, presji rodziców, chęci zdobycia zawodu i kwalifikacji. Ale kiedyś ta presja się kończy i zostajesz sam  ze sobą. Wtedy to właśnie Ty decydujesz o dalszym swoim rozwoju. Dla wielu edukacja kończy się wówczas gdy otrzymają swoje ostatnie w życiu świadectwo szkolne.

I nie ma w tym nic złego. Bowiem w edukacji najważniejsza jest praca nad sobą, rozwijanie w sobie poczucia wartości i dzięki temu odkrywanie nowych możliwości np. ducha wolnej przedsiębiorczości.

Książki podstawą osobistego rozwoju.

Jest to bardzo ważne dla wszystkich ale w szczególności dla tych , którzy chcą coś zmienić w swoim życiu. Jeśli myślisz o własnym, osobistym rozwoju to muszą być to książki pozytywnego myślenia. Nie tylko wzmocnią w Tobie wiarę we własne możliwości ale zainspirują Cię do działania.

Rozszerzają horyzonty myślowe, sposób myślenia, wymowy, czynią człowieka wartościowszym i lepszym.

Dają możliwość zrozumienia innych ludzi i siebie samego.

Podcasty

Dlaczego podcast? W dzisiejszych czasach jest to bardzo popularna forma zdobywania wiedzy! zaczynasz swoją przygodę w biznesie?

W takim razie zapraszam Cię do wysłuchania 5 podcastów, gdzie dzielimy się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem. Kliknij przycisk "Wysłuchaj podcastów".

Jeśli natomiast jeszcze się nie zapisałeś do NEWSLETTERA, to możesz to zrobić w tej chwili, dowiesz się więcej.