Nowe trendy i paradygmaty.

Nowe trendy i paradygmaty.  Żyjemy w czasach dużych wyzwań, nowych trendów i zmieniających się paradygmatów. Można to zaobserwować w każdym obszarze życia. Nie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć co przyniesie kolejny dzień, miesiąc albo co stanie się na przełomie najbliższego roku.

Więcej informacji znajdziesz poprzez nasz NEWSLETTER na naszej stronie Amserwis.

Ostatnie czasy.

 Ostatnie lata pokazały jak bardzo świat się zmienia i to niezależnie od naszego poglądu, wyznania czy naszych paradygmatów. Wspomnę choćby o pandemii korona wirusa, wojnie na Ukrainie, rosnącej inflacji.

Czy ktoś to przewidział, zastanawiał się nad tym wcześniej jak bardzo takie sytuacje na świecie mogą zmienić życie przeciętnego człowieka.

Nadchodzące zmiany

 Mało czasu poświęcamy temu aby analizować zmiany które przyszły i które nadchodzą. Jesteśmy przekonani, że nasze priorytety, nasze paradygmaty nie ulegną zmianie, że nic nam się nie może stać. Nic bardziej mylnego.

Co to jest ten paradygmat?

Słowo paradygmat oznacza  wzór, rysunek, przykład lub model. Paradygmat to sposób, w jaki odbieramy świat i działamy w nim w oparciu o pewne schematy.

Ale to co działało 10 lat temu, 5 lat temu, czy rok temu nie musi działać dzisiaj.

Paradygmaty się zmieniają.

 Tkwimy nieraz w starych schematach, które działały dla naszych rodziców, dziadków. Żyjemy w przeświadczeniu, że skoro mama tak robiła to znaczy, że ja też tak będę robić i tak samo ten schemat zadziała dzisiaj jak zadziałał dawniej.

Niestety Świat się zmienia, zmieniają się więc również paradygmaty. Jeśli tkwisz w starych paradygmatach to znaczy, że nawet nie stoisz w miejscu tylko cofasz się.

Edukacja

Trzeba się edukować, otwierać na nowe możliwości i nowe paradygmaty. Świat nie poczeka za Tobą, poleci do przodu. Dotyczy to wszystkich sfer życia. Tego prywatnego, zawodowego, rodziny czy biznesu.

Działając w biznesie sieciowym widzę jak bardzo zmieniają się paradygmaty. Nie zmieniają się założenia firmy ale sposób realizacji planów zarówno firmy jak i osób z nią współpracujących.

Nowe technologie a paradygmat

Powstały nowe technologie, cyfryzacja, komputery. Nowy sposób dystrybucji towarów do konsumenta. Inaczej dzisiaj ludzie się komunikują.

Na przestrzeni lat zmienia się również człowiek. Każde następne pokolenie żyje w innej już rzeczywistości, ma inne spojrzenie na daną rzecz, ma inne paradygmaty. To się nazywa rozwój.

Zmiana pokoleń – zmiana paradygmatów.

W bardzo krótkim czasie zmieniały się pokolenia. Za jednego życia można należeć do pokolenia X, Y czy Z. Stare paradygmaty już nie działają.

Internet jest tym zjawiskiem, które zmieniło nasz sposób funkcjonowania. Nie zmienił Internet jeszcze  może, aż tak relacji miedzy ludzkich  i rodzinnych ale w znaczący sposób  zmienił nasz sposób komunikacji.

Internet zlikwidował bariery geograficzne, czasowe. Ludzie kontaktują się ze sobą ale w zupełnie inny już sposób.

Czy możemy  powstrzymać nowe paradygmaty?

 Nie! Nie możemy powstrzymać zmian. W tych zmianach, które są na co dzień musimy uczestniczyć, musimy zaakceptować fakt zmian które nadeszły i które nadchodzą. Niestety wraz z tymi dobrymi zasadami pojawia się wiele złych, negatywnych postaw, wiele agresji.

Biznes sieciowy.

Dlatego a biznesie sieciowym , który budowany jest z wykorzystaniem  zupełnie innych , nowych  już możliwości, nie można zapomnieć o właściwych relacjach międzyludzkich. Biznes sieciowy daje możliwości rozwoju i podążania za nowymi wyzwaniami, nowymi paradygmatami pamiętając przy tym o drugim człowieku. Jest to nowy trend, nowa możliwość aby zacząć coś nowego, innego, bez ryzyka finansowego i z wykorzystaniem właśnie nowych technologii.

Jeśli szukasz nowych wyzwań, masz ochotę rozwijać tego typu działalność to

więcej  informacji znajdziesz  poprzez naszego NEWSLETTER na amserwis!

Pozdrawiam serdecznie Ryszard Woźniak

Youtube Amserwis

Urszula Ryszard Woźniak